Architektura i urbanistyka

Prace projektowe rozpoczynamy od poznania Państwa oczekiwań względem projektu zarówno pod katem estetyki , kosztów jak i funkcjonalności. Zapoznajemy się z działką, na której ma być realizowany projekt, sprawdzamy zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy oraz dostępne dokumenty.

Na tym etapie oferujemy również możliwość rozszerzenia projektu o kompleksowy projekt wnętrz.

 

Projekt Budowlany

Na podstawie uzgodnionej koncepcji przygotowujemy dokumentację do Wniosku o Pozwolenie na Budowę. Dokumentacja obejmuje wszystkie niezbędne projekty i uzgodnienia.

Projekt wykonawczy

Na życzenie Klienta opracowujemy dokumentację wykonawczą - uszczegóławiającą rozwiązania przyjęte w Projekcie Budowlanym.

 

NADZÓR AUTORSKI

W trakcie procesu budowlanego , na życzenie Klienta sprawdzamy zgodność budowy z przyjętymi założeniami projektowymi. Rozwiązujemy również na bieżąco problemy powstałe na budowie.